Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin cập nhật mới nhất VESAK 2019, Ban VHTW GHPGVN liên tục cập nhật thông tin, các hoạt động mới nhất về VESAK 2019 từ Tam chúc - Hà nam.
nghe-thuat-phat-giao

Phật học

Tu hành như khúc gỗ trôi sông
33

Tu hành như khúc gỗ trôi sông

Lộ trình tu tập được Thế Tôn ví như khúc gỗ trôi sông, xuôi về biển Niết-bàn.

Ý nghĩa    đời người
45

Ý nghĩa đời người

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem quan điểm của Phật giáo về giá trị con người như thế nào.

Người xuyên tạc Như Lai
27

Người xuyên tạc Như Lai

Xuyên tạc lời Phật dạy, xuyên tạc giáo pháp cũng chính là xuyên tạc Đức Phật.

Chớ xúc phạm bậc Thánh
36

Chớ xúc phạm bậc Thánh

Dẫu các ngài không oán giận nhưng với thần lực và uy đức cao vời khiến cho người xúc phạm bị mất phước báo...

Nghiệp chi phối đời sống nhân sinh
27

Nghiệp chi phối đời sống nhân sinh

Có người sung sướng hạnh phúc, có người bệnh tật khổ đau, đều tùy nghiệp thiện ác đã tạo trong quá khứ mà ra.

Tu hành cần phải vững tâm
25

Tu hành cần phải vững tâm

Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí

Phá kiến
11

Phá kiến

Phá kiến là một thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ cho việc có quan điểm, giải thích

Khéo tích công bồi đức
6

Khéo tích công bồi đức

Lộ trình tu tập của người đệ tử Phật là chuyển nghiệp và hướng đến dứt nghiệp.

Tình thương tạo nên thiên đường
10

Tình thương tạo nên thiên đường

Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời là những nỗi khổ đau bất tận.

Làm bạn với hiền thánh
15

Làm bạn với hiền thánh

Trên bước đường tu, dù tại gia hay xuất gia, Phật khuyên đừng thấy lỗi của người khác

Mối liên hệ giữa kinh Nguyên thủy & kinh Hoa nghiêm
309

Mối liên hệ giữa kinh Nguyên thủy & kinh Hoa nghiêm

Xét về mặt học thuật, có thể nói tạng Nguyên thủy là nguồn gốc của Phật giáo

Dây trói bền chắc nhất
260

Dây trói bền chắc nhất

Đời thường ai cũng mong muốn sở hữu, thọ dụng ngũ dục càng nhiều càng tốt, phải có phước báo lớn

Oai lực của tâm từ
302

Oai lực của tâm từ

Tâm từ là lòng yêu thương hết thảy chúng sinh trong mười phương vô điều kiện như mẹ thương con.

Pháp lành không buông lung
211

Pháp lành không buông lung

Buông lung là lối sống buông thả, phóng túng, chạy theo ham muốn dục vọng, thỏa mãn sở thích

Pháp hành bố thí
229

Pháp hành bố thí

Cả hai hệ thống giáo lý Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều đề cao vai trò và tầm quan trọng của bố thí

Phật dạy Pháp tu một ngày an lạc
201

Phật dạy Pháp tu một ngày an lạc

Diệu Âm được Phật Thích Ca thỉnh, nên chúng hội đạo tràng nghĩ vị Bồ-tát này rất quan trọng

Thấy mọi thứ  đang vận động  để lặng yên
147

Thấy mọi thứ đang vận động để lặng yên

Thế Tôn dạy hãy quán sát vô thường, các pháp hữu vi sinh diệt tương tục. Mạng người trong hơi thở

“Đản sanh vị tằng hữu”
146

“Đản sanh vị tằng hữu”

Bất kỳ một tôn giáo nào, ngày Đản sanh của vị Giáo chủ là một trong những sự kiện trọng đại nhất.

Lợi ích của sự biết đủ
153

Lợi ích của sự biết đủ

Không biết từ khi nào, con người lại có những tính xấu như tham lam, ích kỷ, thù hằn, ganh ghét…

Chiếc bát từ nguyên thủy đến oryoki
131

Chiếc bát từ nguyên thủy đến oryoki

Trước hết, chiếc bát trôi về phương Nam với Phật giáo Theravada (hay Nam tông, Nguyên thủy)