Văn hóa Phật giáo Việt Nam

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG - GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tin tức & Sự kiện

Thượng tọa Thích Thọ Lạc khánh tuế HT. Thích Phổ Tuệ-  Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Hàng năm, sau ba tháng an cư kiết hạ, ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng thọ tuổi Phật, đạo hạnh tăng trưởng, đức độ cao dày. Với niềm hỷ lạc vô biên và tinh thầ...
TP HCM - Họp Ban VHTW khu vực phía Nam, kiện toàn bộ máy Ban VHTW
Tướng quân đội Campuchia thăm chùa ở Nghệ An
Khánh thành cầu Bát Nhã, tiếp sức đến trường
Huế: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Thiên Đồng
Hoa hồng xuống phố - Mùa Vu lan
Hàng năm, sau ba tháng an cư kiết hạ, ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng thọ tuổi Phật, đạo...
Thượng tọa Thích Thọ Lạc khánh tuế HT. Thích Phổ Tuệ-  Đức Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam