Văn hóa Phật giáo Việt nam

Thông tin văn hóa, phật pháp, cập nhật tin tức, hoạt động Ban VHTW GHPGVN.

Tin được quan tâm

Tin tức & Sự kiện

Phật giáo với vấn đề sức khỏe con người và cộng đồng
Từ khi du nhập vào Việt Nam cho đến nay, Đạo Phật được xem là một Tôn giáo nhập thể, luôn tích cực dấn thân vì lợi ích cho từng cá nhân cũng như cho lợi ích của toàn xã hội.
Năm 2022, Ban VHTƯ GHPGVN - Một năm mới cần nhiều nỗ lực mới
Tái hiện bức tranh phật giáo Nghệ An trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Công văn về việc phối hợp triển khai phát huy Khóa Tụng Thống Nhất và Pháp Phục Thống Nhất