Ninh Thuận: Lễ ký kết Hợp tác Văn hóa và Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023