Quyết định HĐTS: V/v phê duyệt Trụ kinh Chuyển Pháp Luân