ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA YÊN PHÚ – LỄ TRAO XÁC LẬP KỶ LỤC CHO BAN VĂN HÓA TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LHQ VESAK 2019