SƠ KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA BVHTU-GHPGVN.