ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA QUAN ÂM - XÃ XUÂN CANH - HUYỆN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI